Agentúra podporovaného zamestnávania

Agentúra podporovaného zamestnávania pôsobí od roku