Centrum včasnej intervencie Lučenec

Sprevádzame rodiny a ich deti od 0 do 7 rokov

 • ktorých vývin je rizikový
 • ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia
 • deti so zdravotným znevýhodnením
Služba včasnej intervencie
 • je sociálna služba, ktorú poskytujeme rodine v jej prirodzenom prostredí  alebo v priestoroch nášho centra
 • na Slovensku je ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:
Rodinu sprevádzajú členovia nášho odborného tímu
 • fyzioterapeutka
 • sociálny pracovník
 • špeciálna pedagogička – surdo/logopedička
 • psychologička
 • logopedička
 • špeciálna pedagogička

Chcem vedieť viac