O nás

Ako pracujeme

V Alternatíve spolupracujeme s ľuďmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, s ktorými sa stretávame na týždennej báze. Od našich klientov očakávame ochotu a vôľu na svojich cieľoch pracovať, čo je aj dôvodom, prečo im neponúkame ihneď hotové riešenia.

„Veríme, že najlepšími odborníkmi na svoj život a potreby sú klienti samotní a spoločne s nimi sa snažíme nájsť ten najvhodnejší model spolupráce.“ (tím Alternatíva, n. o., Lučenec)

Sprevádzame ich o „krok pozadu“. Využívame metódy práce "prístup zameraný na človeka" "prístup zameraný na riešenie". Ide o metódy podložené teóriou sociálnej práce, ktoré sme si vycibrili podľa našich skúseností a potrieb praxe.

  • Prístup zameraný na človeka vychádza z individuálnych potrieb klienta, ktorý za nami prichádza. Prihliadame aj na okolie, ale prioritou ostáva sám klient.
  • Prístup zameraný na riešenie sa namiesto podrobného riešenia problému zameriava na podrobné kroky potrebné pre vybudovanie preferovanej budúcnosti.

O našich postupoch Vám radi povieme viac osobne. Ak chcete vidieť a čítať viac o našej práci okamžite, prezrite si našu FB stránku a Seriál: Ako pracujeme.

Náš tím

Mgr. Ivana Šufliarska

Mgr. Ivana Šufliarska

teamleaderka

Lučenec

Na práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením ma najviac inšpiruje objavovanie ich vnútorných zdrojov a silných stránok, formovanie správneho postoja k sebe a k ostatným ľuďom, podpora v samostatnosti a prevzatiu zodpovednosti za svoj život. Sprevádzanie na prahu skutočného života a rešpektovanie ich osobnosti má pre znevýhodnených mladých ľudí veľký význam. Motivuje ich to k práci na sebe a zároveň im dáva silu pri prekonávaní prekážok v živote.

sufliarska@alternativacentrum.sk
0948 591 595
Mgr. Erika Podhorcová

Mgr. Erika Podhorcová

riaditeľka

Lučenec

podhorcova@cvilucenec.sk
0915 811 618
Mgr. Lucia Sujová

Mgr. Lucia Sujová

teamleaderka

Banská Bystrica

Teší ma, že môžem podporovať mladých ľudí so znevýhodnením na ceste za ich snami. Baví ma spoločne s nimi objavovať a rozvíjať ich potenciál, nápady a zručnosti. Som rada, že môžem sprevádzať mladých ľudí pri vytváraní si vlastnej životnej cesty. Mám radosť, že môžem byť súčasťou ich radosti, úspechov a nových začiatkov.
sujova@alternativacentrum.sk
0948 595 199
Bc. Monika Škodová

Bc. Monika Škodová

Banská Bystrica

Jedným zo základných bodov dohovoru o právach osôb so zdravotným znevýhodnením je ich rovnoprávne zapojenie do spoločnosti a právo na samostatný a nezávislý život. Poskytovanie podpory mladým ľuďom na ceste k životu podľa ich predstáv považujem za dôležitý prostriedok na naplnenie tohto práva a celkové zvýšenie kvality života.
Teší ma, že môžem byť súčasťou organizácie ktorá sa podieľa na vytváraní sociálne spravodlivých podmienok pre všetkých.
skodova@alternativacentrum.sk
0948 105 022
Beáta Zacharová

Beáta Zacharová

Banská Bystrica

V práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením si uvedomujem, že svet robí cestu ľuďom, ktorí vedia kam idú. Na tejto ceste sme pre našich klientom oporou. Sami v sebe nachádzajú silu a odhodlanie plniť si svoje vízie a sny. Vážim si každú príležitosť byť pri tom.
zacharova@alternativacentrum.sk
0948 622 549
Bc. Patrícia Kokyová

Bc. Patrícia Kokyová

Lučenec

Som vďačná, že svojou prácou môžem prispieť k zlepšeniu sociálnych podmienok a búrať predsudky mnohých ľudí. Baví ma priama interakcia a osobný kontakt s ľuďmi. Aj človek so znevýhodnením nás môže toho veľa naučiť a môže byť inšpiráciou pre mnohých. Ten, kto využije svoj potenciál a pracuje na sebe - môže dokázať veľké veci. Motiváciou pre moju prácu je najmä to, keď vidím ako tí mladí ľudia rastú, ako sa posúvajú vpred a idú správnou cestou za svojim nezávislým životom.
kokyova@alternativacentrum.sk
0948 598 259
Miroslava Lacová

Miroslava Lacová

Lučenec

Mám radosť z práce, ktorá je zmysluplná a prináša benefity pre ľudí, s ktorými spolupracujeme. Keď je človek dlhodobo doma, ocitá sa v izolácii a našou spoluprácou častejšie začína otvárať dvere svojho bytu, stávame sa partnermi a spoločne určujeme jeho silné stránky, podľa ktorých smerujeme jeho uplatnenie na otvorený trh práce. Postupne sa klient s našou "tak akurát" podporou, stáva partnerom pre zamestnávateľa. To je proces, ktorý prínáša nové vzťahy a je kreatívny, dobrodružný, čo je benefitom aj pre mňa.
lacova@alternativacentrum.sk
0948 629 621
Bc. Zuzana Šidlovská

Bc. Zuzana Šidlovská

Brezno

Pri práci s hendikepovanými mladými ľudmi si uvedomujem vzájomnú prepojenosť s intaktnou populáciou, lebo v každom je nejaký talent, ktorý môže vo svojom živote uplatniť, keď ho rozvinie. Pre mňa je dôležité robiť prácu, kde som vnútorne naplnená ako záhradník v záhrade, ja v komunikácii s ľudmi. Baví ma na svet sa pozerať z nadhľadu a spolu s deťmi rozkrývať a hľadať cestu pre každého tú jeho. Lebo život je o pohybe vpred a našej Láske k nemu a sebe samému. Každí si zaslúži žiť zmysluplne a šťastne.
sidlovska@alternativacentrum.sk
0948 627 080
Ing. Mária Škvarková

Ing. Mária Škvarková

Brezno

Lorem ipsum
skvarkova@alternativacentrum.sk
0948 620 362

Spolupracujeme

Hlavní partneri

Podporili nás

Podporili nás

Spolupracujeme

Tranzitný program v číslach